Aanpak laaggeletterdheid


2016 Cijfer laaggeletterdheid - Stichting Lezen en Schrijven

24 november 2017 Kamerbrief Koolmees/Van Engelshoven Voortgang Tel mee met Taal 2017 Beschikbare middelen

2017 Beschikbare middelen

8 maart Eindrapport monitoring Tel mee met Taal - Ecorys

8 maart Eindrapport monitoring Tel mee met Taal - Ecorys 

18 maart 2019 Kamerbrief  Koolmees/Van Engelshoven Plan van aanpak laaggeletterdheid18 maart 2019 Vervolgaanpak laaggeletterdheid