Welkom bij het Festival van het Leren

Geachte lezer,

In voorgaande jaren werd in de maand september het Festival van het Leren georganiseerd; zowel landelijk als regionaal werden in het kader van Leven Lang Ontwikkelen allerlei activiteiten georganiseerd. Vanwege de maatregelen die getroffen zijn in verband met het Covid-19 virus konden we dit jaar 2020 helaas geen uitvoering geven aan het traditionele Festival. Dat is ook de reden dat u dit jaar minder activiteiten op deze website aantreft.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen m.b.t. Leven Lang Ontwikkelen of Leren en Werken? Dan verwijzen wij u naar de website van de Leerwerkloketten: www.lerenenwerken.nl. Deze belangrijke partner van Learn for Life organiseert jaarlijks, ook in de maand september, de ‘Maand van het Leren’, waarbij in de regio’s extra activiteiten plaatsvinden.

Hopelijk kan het Festival van het Leren in 2021 weer doorgaan!

 

Learn for Life 

WAAROM

Het Festival van het Leren vraagt aandacht voor het leren van alledag, niet alleen op school, maar vooral ook op je werk, in je vrije tijd, in het vrijwilligerswerk dat je doet of gewoon thuis. Het Festival wil de aandacht vestigen op het belang van leren en ontwikkelen gedurende het hele leven. 


VOOR WIE

Een leven lang leren is belangrijk voor iedereen, voor alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en die soms extra steun en aandacht verdienen, een eigen benadering vragen.


DOOR WIE

Dit jaar zal er in zes regio’s een eigen invulling aan het Festival gegeven worden, vaak. gecombineerd met de maand van Leren en Werken. Het Festival is een podium waar verschillende organisaties elkaar opzoeken om gezamenlijk een breed pakket van activiteiten en/of een centrale manifestatie te organiseren en daarmee de aandacht te vestigen op het belang van een leven lang leren en ontwikkelen. 

De regio’s worden landelijk ondersteund door: