Informatie

Hier kun je allerlei achtergrondinformatie vinden over beleidsontwikkelingen m.b.t. een leven lang leren en volwasseneneducatie.

Voor een goed overzicht onderscheiden 4 onderwerpen

·       Europees beleid

·       Ontwikkeling nationale skills strategie

·       Leven Lang Ontwikkelen

·       Aanpak laaggeletterdheid