Leven Lang Ontwikkelen


26 oktober 2015 Kamerbrief Bussemaker/Asscher Voortgangsrapportage Leven Lang Leren                

                        Commentaar: Brief LVO & LEARN FOR LIFE 5 mei 2018

27 september 2018 Kamerbrief Koolmees/Van Engelshoven Betreft Leven Lang Ontwikkelen

                        Commentaar: Reactie LVO & LEARN FOR LIFE 16 oktober 2018

 3 juni 2019 Kamerbrief Koolmees/Van Engelshoven Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod 

                        Commentaar:  20190628 SER bijeenkomst individuele ontwikkelingsbudgetten