ACTUEEL


Geachte lezer,

In voorgaande jaren werd in de maand september het Festival van het Leren georganiseerd; zowel landelijk als regionaal werden in het kader van Leven Lang Ontwikkelen allerlei activiteiten georganiseerd. Vanwege de maatregelen die getroffen zijn in verband met het Covid-19 virus konden we dit jaar 2020 helaas geen uitvoering geven aan het traditionele Festival. Dat is ook de reden dat u dit jaar minder activiteiten op deze website aantreft.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen m.b.t. Leven Lang Ontwikkelen of Leren en Werken? Dan verwijzen wij u naar de website van de Leerwerkloketten: www.lerenenwerken.nl. Deze belangrijke partner van Learn for Life organiseert jaarlijks, ook in de maand september, de ‘Maand van het Leren’, waarbij in de regio’s extra activiteiten plaatsvinden.

Hopelijk kan het Festival van het Leren in 2021 weer doorgaan! 

Learn for Life