In de hele provincie: Sterk aan het werk met de WERK-portal

SBCM ontwikkelde een instrument waarmee laagopgeleiden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zelfstandig of onder begeleiding vaardigheden kunnen oefenen: de WERK-portal (www.oefenen.nl/werk). Deze portal bestaat uit een groot aanbod van e-learningmodules rond:

· Werknemersvaardigheden, zoals samenwerken en veiligheid op de werkvloer.

· Beroepenoriëntatie en sollicitatievaardigheden.

· Basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en geld, omgaan met de computer en gezondheid.

Organisaties die werken met de doelgroep (als werkgever, gemeente, re-integratiebedrijf etc.) kunnen in 2017 gratis en vrijblijvend kennismaken met de WERK-portal door het afnemen van een proeflicentie. Lees hierover meer op onze website.

Bent u geïnteresseerd? Wij komen graag een keer bij u langs om de WERK-portal te laten zien. Bijvoorbeeld in de maand september tijdens het Festival van het Leren.Voor meer informatie over de WERK-portal kunt u een mail sturen naarinfo.sbcm@caop.nl.


SBCM is een non-profit organisatie die bijdraagt aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


In de hele provincie: Leren is een feest: Wie ben ik, waar sta ik en waar wil ik naartoe?


In lijn met het thema van het Festival van het Leren biedt STOOF, samen met diverse uitzendorganisaties in de maand september gratis instrumenten en persoonlijke begeleiding aan om uw werknemersvaardigheden te toetsen aan de vraag van de arbeidsmarkt. De vaardigheden waar het hier om gaat worden soft skills genoemd. In hoeverre bent u klaar voor de baan? Kunt u goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Bent u voldoende flexibel? De onderstaande mogelijkheden zijn gratis beschikbaar en op eenvoudige wijze (webbased/24/7) te gebruiken:

◾Voor jongeren: Test your selfie: https://www.testyourselfie.eu/#/language
◾Voor uitzendkrachten: Aan de Slag blijven: http://www.stoof-online.nl/tools/aan-de-slag-blijven/
◾ Voor 50Plussers: 1-op1-coaching, waarbij u kennis maakt met uzelf en uw blikveld wordt verbreed! http://www.flexpay.nl/

Datum en locatie de hele maand september in elke provincie.


Organiserende partijen: STOOF in samenwerking met AB Midden Nederland, Europlanit, FlexPay, Fritech, HOBIJ, Intermediair, Inzet.nl, Marnic, Timing, Olympia, Werkplan, Werkis en YoungCapital

Contact: Mariëtte Schoonaard, schoonaard@stoof-online, 020-6558216, www.stoof-online.nl


STOOF is een non-profit organisatie, die uitzendorganisaties ondersteunt bij het ontwikkelen en opleiden van hun uitzendkrachten en vaste medewerkers.

Amersfoort


Jongerenmiddag defensie

Eerst krijgt men algemene voorlichting over werken bij Defensie en daarna voorlichting over de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een sportieve uitdaging in groepsverband. De minimumleeftijd voor deelname aan de Jongerenmiddag is 15 jaar! Jongeren kunnen zich voor deze voorlichtingsmiddag uiterlijk vrijdag 15 september opgeven door het aanmeldformulier(externe link) in te vullen op de website van het Leerwerkloket Utrecht. In verband met de beperkte capaciteit mogen kandidaten maar 1 ouder of andere begeleider meenemen.

Datum en tijd: 20 september, 12:30 tot 17:00

Locatie: Bernhardkazerne

Barchman Wuytierslaan 198

3818LN Amersfoort

Organiserende partijen: Werkgeversservicepunten en de Leerwerkloketten in Amersfoort, Utrecht en Hilversum in samenwerking met Defensie en ROC Midden Nederland.

Contact: Erik de Graaf

06-24826556

Website: https://utrecht.lerenenwerken.nl/


Utrecht

Investeren in werken en leren
Op maandagmiddag 11 septemberi organiseert het Leerwerkloket Utrecht weer een voorlichtingsbijeenkomst voor werkzoekenden, werknemers en scholieren die meer informatie willen over de combinatie van Leren en Werken in de regio Utrecht. De voorlichtingsbijeenkomst duurt maximaal een uur. Daarna is er gelegenheid om te spreken met de adviseurs. Kandidaten die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van een combinatie van Leren en Werken kunnen zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst door het aanmeldformulier in te vullen. Aanmelden uiterlijk op vrijdag 8 september. De nadruk van de voorlichting ligt op Leren en Werken op MBO niveau. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamebevestiging met de vermelding van de locatie.

Datum en tijd: Maandagmiddag 11 september.
Van 13.00 uur - 14.00 uur.
Locatie: Wordt vermeld na aanmelding Organisererende parij: Leerwerkloket Utrecht Contact:utrecht@lerenenwerken.nl
Website:https://lerenenwerken.nl/leerwerkloketten/leerwerkloket-utrecht

Utrecht

Voorlichtingsbijeenkomst Leren en Werken - Voor professionals
Op maandagmiddag 11 september organiseert het Leerwerkloket Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst voor professionals die zich beroepsmatig bezig houden met de arbeidsmarkt en die meer informatie willen over leren en werken in de regio Utrecht. Professionals die zich verder willen verdiepen in Leren en Werken, kunnen zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst door uiterlijk vóór vrijdag 8 september het aanmeldformulier met naam, organisatie, functie en telefoonnummer in te vullen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan werkcoaches, klantmanagers, (senior)-bedrijfsadviseurs, job coaches, arbeidsdeskundigen, decanen, werkmatchers, jongerenwerkers, trajectbegeleiders. Het maximum aantal deelnemers is 30. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamebevestiging met de vermelding van de locatie.

Datum en tijd: Maandagmiddag 11 september van 15.00 – 16.30 uur.
Locatie: Word vermeld na aanmelding
Organiserende partij: Leerwerklotket Utrecht
Contact:utrecht@lerenenwerken.nl
Website:https://lerenenwerken.nl/leerwerkloketten/leerwerkloket-utrecht

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap