In de hele provincie: Sterk aan het werk met de WERK-portal

SBCM ontwikkelde een instrument waarmee laagopgeleiden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zelfstandig of onder begeleiding vaardigheden kunnen oefenen: de WERK-portal (www.oefenen.nl/werk). Deze portal bestaat uit een groot aanbod van e-learningmodules rond:

· Werknemersvaardigheden, zoals samenwerken en veiligheid op de werkvloer.

· Beroepenoriëntatie en sollicitatievaardigheden.

· Basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en geld, omgaan met de computer en gezondheid.

Organisaties die werken met de doelgroep (als werkgever, gemeente, re-integratiebedrijf etc.) kunnen in 2017 gratis en vrijblijvend kennismaken met de WERK-portal door het afnemen van een proeflicentie. Lees hierover meer op onze website.

Bent u geïnteresseerd? Wij komen graag een keer bij u langs om de WERK-portal te laten zien. Bijvoorbeeld in de maand september tijdens het Festival van het Leren.Voor meer informatie over de WERK-portal kunt u een mail sturen naarinfo.sbcm@caop.nl.


SBCM is een non-profit organisatie die bijdraagt aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


In de hele provincie: Leren is een feest: Wie ben ik, waar sta ik en waar wil ik naartoe?


In lijn met het thema van het Festival van het Leren biedt STOOF, samen met diverse uitzendorganisaties in de maand september gratis instrumenten en persoonlijke begeleiding aan om uw werknemersvaardigheden te toetsen aan de vraag van de arbeidsmarkt. De vaardigheden waar het hier om gaat worden soft skills genoemd. In hoeverre bent u klaar voor de baan? Kunt u goed genoeg omgaan met kritiek of commentaar? Bent u voldoende flexibel? De onderstaande mogelijkheden zijn gratis beschikbaar en op eenvoudige wijze (webbased/24/7) te gebruiken:

◾Voor jongeren: Test your selfie: https://www.testyourselfie.eu/#/language
◾Voor uitzendkrachten: Aan de Slag blijven: http://www.stoof-online.nl/tools/aan-de-slag-blijven/
◾ Voor 50Plussers: 1-op1-coaching, waarbij u kennis maakt met uzelf en uw blikveld wordt verbreed! http://www.flexpay.nl/

Datum en locatie de hele maand september in elke provincie.


Organiserende partijen: STOOF in samenwerking met AB Midden Nederland, Europlanit, FlexPay, Fritech, HOBIJ, Intermediair, Inzet.nl, Marnic, Timing, Olympia, Werkplan, Werkis en YoungCapital

Contact: Mariëtte Schoonaard, schoonaard@stoof-online, 020-6558216, www.stoof-online.nl

STOOF is een non-profit organisatie, die uitzendorganisaties ondersteunt bij het ontwikkelen en opleiden van hun uitzendkrachten en vaste medewerkers.


Dokkum

Creathon
Op 22 en 23 september 2017 komen overheid, ondernemers en onderwijs bijeen om met elkaar te werken aan ideeën die ervoor zorgen dat in deze krimpregio ( Noord-oost Friesland) werkgelegenheid gehandhaafd blijft en dat de match beter wordt tussen bewoner en leefwereld. Creathon vindt plaats op een vrijdag en zaterdag.
Datum en tijd 18-09-2017 10:00 - 21:00
Locatie: Sioneberg
Birdaardseweg 70
9101 DC Dokkum
Organiserende partijen: gemeenten Noord Oost Friesland en Leren en Werken
Contact: Ria Akkersdijk
r.akkersdijk@fcroc.nl (06) 51186989
Website: www.lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Food festival
Inburgeraars/statushouders en NT 1 cursisten bereiden een maaltijd met recepten vanuit hun land van herkomst voor werkgevers, gemeenten, vrijwilligers die zich inzetten voor participatie van de nieuwe Nederlander. De cursisten hebben voor dit evenement ene kookboekje gemaakt wat in een oplage van 200 exemplaren verschijnt
Datum en tijd 26-09-2017 17:00 - 21:30
Locatie: Friesland College
Juliananallan 97
8900AA Leeuwarden
Organiserende partijen: Leren en Werken en Friesland College Leren en Werken
Contact: Ria Akkersdijk
r.akkersdijk@fcroc.nl (06) 51186989 Website: www.lerenenwerken .nl

Leeuwarden

Bijeenkomst n.a.v. SER rapport Leven Lang Leren
Bijeenkomst voor de bestuurders vanuit onderwijs, overheid en ondernemers waarin de adviezen vanuit het SER rapport over Leven Lang Leren voor Noord Nederland verder uitgewerkt gaan worden . Wie pakt wat op en hoe kunnen we elkaar vinden ?
Locatie: Kanselarij
Turfmarkt 11
8911KS Leeuwarden
Datum en tijd. 21-09-2017 10:00 – 16:00
Organiserende partijen SBB en Leren en Werken
Organisatie Leren en Werken
Contact: Ria Akkersdijk
r.akkersdijk@fcroc.nl (06) 51186989 Website: www.lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Informatiebijeenkomst Werken in het Groen
Het LeerWerkLoket Fryslân organiseert op 30 augustus een informatiebijeenkomst over het scholingstraject leren en werken voor hovenier. De opleiding start 20 september 2017. Er zijn goede arbeidsmarktkansen voor hoveniers. De vraag neemt vooral toe, omdat het aantal nieuwbouwwoningen stijgt en het groen steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Wilt u zich bij- of om laten scholen, dan zijn er goede kansen voor werken in het groen. Wilt u de informatiebijeenkomst in Leeuwarden bijwonen? U kunt zich aanmelden bij fryslan@lerenenwerken.nl. Graag uw cv bijvoegen en vermelden, dat u de voorlichting over werken in het groen wilt bijwonen. U krijgt dan een bevestiging, waarin tevens de locatie wordt vermeld.
Datum en tijd: Woensdag 30 augustus 2017 om 14.00 uur
Locatie: wordt vermeld na aanmelding
Organiserende partijen: Nordwin College, UWV en LeerWerkLoket Fryslân
Contact: fryslan@lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Op dinsdag 5 september organiseert Gemeente Leeuwarden in samenwerking met de Commerciële Club Leeuwarden, LeerWerkLoket, Stichting Lezen en Schrijven en ROC Friesland College een bijzondere bijeenkomst voor werkgevers. De bijeenkomst heeft als doel de vaardigheden van werknemers te vergroten, in het bijzonder degenen die moeite hebben om goed mee te komen op de arbeidsmarkt en de maatschappij in het algemeen. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, neemt de aanwezigen mee in de wereld van loopbaanontwikkeling, een leven lang leren, werknemersvaardigheden en laaggeletterdheid.
Opgeven als u erbij wilt zijn via de mail tot en met 15 augustus naar bonny.donia@leeuwarden.nl .
Werkgeversbijeenkomst over Taalvaardigheid op de Werkvloer
Datum en tijd: Dinsdag 5 september 2017- 11:45 tot 13:45
Locatie:
Oranje Hotel Leeuwarden
Stationsweg 4
8911 AG Leeuwarden
Organiserende partijen: Commerciële Club Leeuwarden, LeerWerkLoket, Stichting Lezen en Schrijven en ROC Friesland College
Contact: Bonny Donia bonny.donia@leeuwarden.nl

Leeuwarden

Informatiebijeenkomst over Leren en Werken
. Het LeerWerkLoket Fryslân neemt u mee over de mogelijkheden van leren en werken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
- de arbeidsmarkt in Fryslân
- oriënteren op je kansen en de stappen daarin te ondernemen
- informatie over scholing
- aanpassen van je cv aan het toekomstig wensberoep
- mogelijkeden voor financiëring van een scholing
U kunt zich aanmelden bij fryslan@lerenenwerken.nl. Graag uw cv bijvoegen en vermelden, dat u de algemene informatiebijeenkomst wilt bijwonen. U krijgt dan een bevestiging, waarin tevens de locatie wordt vermeld.
Datum en tijd: Woensdag 6 september 09.30 tot 11.00 uur
Locatie: wordt vermeld na aanmelding
Organiserende partijen: LeerWerkLoket Fryslân
Contact: fryslan@lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Informatiebijeenkomst Kansen en mogelijkheden in de installatietechniek
Deze informatiebijeenkomst gaat in op de kansen en mogelijkheden die er zijn in de installatietechniek. Friese Poort, Metechnica, UWV en het LeerWerkLoket Fryslân informeren u over de opleidingsmogelijkheden die starten in september. Heeft u affiniteit met de techniek en interesse voor om en/of bijscholing naar een beroep in de installatietechniek? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst op fryslan@lerenenwerken.nl. Vermeld in de mail dat u de informatiebijeenkomst over techniek wilt bijwonen. Graag uw cv bijvoegen.
Datum en tijd: Donderdag 7 september 14.00 uur
Locatie: wordt vermeld na aanmelding
Organiserende partijen: Friese Poort, Metechnica, UWV en het LeerWerkLoket Fryslân
Contact: fryslan@lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Informatiebijeenkomst over de mogelijkheden voor werken in de zorg en welzijn
Het LeerWerkLoket Fryslân neemt u mee over de mogelijkheden van leren en werken in de zorg. Belangstelling voor werken in de zorg en de scholingsmogelijkheden hierin? Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst op fryslan@lerenenwerken.nl. Vermeld in de mail dat u de informatiebijeenkomst over de zorg wilt bijwonen. Graag uw cv bijvoegen. Datum en tijd: Dinsdag 12 september van 9.30 tot 11.00 uur
Locatie: wordt vermeld na aanmelding
Organiserende partijen: LeerWerkLoket Fryslân
Contact: fryslan@lerenenwerken.nl

Leeuwarden

Informatiebijeenkomst over Leren en Werken
HetLeerWerkLoket Fryslân neemt u mee over de mogelijkheden van leren en werken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
- de arbeidsmarkt in Fryslân
- oriënteren op je kansen en de stappen daarin te ondernemen
- informatie over scholing
- aanpassen van je cv aan het toekomstig wensberoep
- mogelijkeden voor financiëring van een scholing
Wilt u de informatiebijeenkomst in Leeuwarden bijwonen? U kunt zich aanmelden bij fryslan@lerenenwerken.nl. Graag uw cv bijvoegen en vermelden dat u de algemene informatiebijeenkomst wilt bijwonen.
Datum en tijd: Dinsdag 19 september van 13.30 tot 15.00 uur
Locatie: wordt vermeld na aanmelding
Organiserende partijen: HetLeerWerkLoket Fryslân
Contact: fryslan@lerenenwerken.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap