Een bezoekersonderzoek organiseren

Waarom dit instrument?

De bezoekers van uw activiteiten zijn een belangrijke bron van informatie. Door te achterhalen wat ze van uw festival vonden, kunt het jaar daarop zo nodig uw activiteiten aanpassen. Bijvoorbeeld: andere aanbieders op uw infomarkt, andere faciliteiten, een andere vormgeving of een andere aanpak van uw communicatie.

Wat kost het?

Een tijdinvestering van ca. 6 uur.

Wat levert het u op?

Een middel waarmee u niet alleen kunt vaststellen of uw activiteiten worden gewaardeerd door uw doelgroep, maar waarmee u ook kunt zorgen dat u in uw aanbod en aanpak beter aansluit bij de behoefte van de mensen die u wilt bereiken.

Een festivalweek - hoe onderzoekt

u wat de bezoekers ervan vonden?

Hoe pakt u zo'n onderzoek aan?

Stap 1: Doelen vaststellen

Stel eerst vast wat u te weten wilt komen uit de evaluatie. Bijvoorbeeld:

 • Profiel: wie zijn de bezoekers van mijn festivalactiviteit?
 • Effect: hebben de bezoekers er iets van opgestoken? Zijn ze van plan vervolgstappen te nemen?
 • Communicatiekanalen: hoe zijn ze geïnformeerd?
 • Waardering: hoe waarderen de bezoekers het festival?
 • Bezoekgedrag: was het hun eerste bezoek, met wie zijn ze gekomen, hoe lang bleven ze?

Vraag u bij elk punt af wat u met die informatie kunt doen. Het is bijvoorbeeld handig om te weten hoe uw doelgroep is geïnformeerd. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat de advertentie in het huis-aan-huis-blad veel mensen getriggerd heeft, terwijl de flyers die bij de bibliotheek lagen door niemand zijn gelezen. Dat geeft u richting voor een vervolgstap: volgend jaar geen flyers. Of wel flyers, maar op een andere plek.

Stap 2: Onderzoeksmethoden

U hoeft niet alle gegevens te verzamelen onder bezoekers. Er is wellicht al veel te vinden op andere plekken, zodat u uw bezoekersonderzoek specifiek kunt richten op ontbrekende informatie. Bronnen van informatie zijn bijvoorbeeld:

 • Databanken (CBS, onderzoeksrapporten, mediagegevens)
 • Inschrijvingen voor een activiteit
 • Rondvraag/bezoek aan vergelijkbare instellingen/activiteiten van collega-organisaties
 • Rondvraag onder eigen medewerkers
 • Analyse van het gastenboek: welke opmerkingen maakten bezoekers vorig jaar?
 • Klachtenanalyse

Bedenk vervolgens voor welke onderzoeksmethode u kiest - kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

A. Kwalitatief onderzoek

Dit soort onderzoek is gericht op de zin en betekenis van het onderzochte voor de betrokkene; het gaat om de inhoud. Begrijpen is belangrijker dan meten, u wilt inzicht hebben in achterliggende redenen en motivaties. De resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn altijd indicatief, niet cijfermatig en niet representatief. U kunt niet generaliseren op basis van kwalitatief onderzoek.

Hoe voert u het onderzoek praktisch uit?

 • Methode: focusgroup / single interview / duo-interview / minisessie
 • Steekproef: wie, hoeveel en waar?
 • Registratie: opnemen, notulen

B. Kwantitatief onderzoek

Dit soort onderzoek is toetsend van aard: het is cijfermatig en representatief. U kunt dus generaliseren op basis van de uitkomsten: u kunt uitspraken doen die met grote waarschijnlijkheid gelden voor een grote groep mensen.

Hoe voert u het onderzoek praktisch uit?

 • Methode: papier, face to face, telefonisch of internet
 • Steekproef: wie en hoeveel?
 • Vragenlijst: gesloten vragen, open vragen

Let op! Kwantitatief onderzoek heeft een grotere overtuigingskracht dan kwalitatief onderzoek. Gebruikt u de resultaten van het onderzoek als verantwoordingsmiddel, bijvoorbeeld naar een subsidiegever, dan kan het raadzaam zijn voor kwantitatief onderzoek te kiezen.

Werken met steekproeven

 • Spreek elke 5e (of 10e, of 20e) bezoeker aan
 • Verdeel de steekproef over de dagen van de festivalweek
 • Verdeel ook over de tijdstippen per dag
 • Ga bij verschillende uitgangen van het pand staan.

Stap 3: Vragenlijst samenstellen

Vragenlijst bezoekersonderzoek

Hoe de vragenlijst waarmee u wilt gaan werken eruit moet zien, hangt af van de methode die u kiest (telefonisch, online, schriftelijk, wel/geen enquêteur). Voor alle lijsten geldt: beperk het aantal vragen zoveel mogelijk en voer een proefenquête uit onder een handvol proefpersonen. Met zo'n pilot ontdekt u tijdig of de vragen duidelijk genoeg zijn, de enquête niet te lang is enzovoort.

Valkuilen

Een vragenlijst samenstellen lijkt makkelijker dan het is. Trap niet in de volgende valkuilen:

 • Niet concreet genoeg
 • Moeilijke woorden/jargon
 • Sturende vraagstelling
 • Sociaal wenselijke antwoorden
 • Onterechte veronderstellingen
 • Onterechte keuzebeperking
 • Twee vragen in één vraagstelling
 • Antwoorden sluiten elkaar niet uit/overlappen/ongelijksoortig
 • Woorden zijn multi-interpretabel
 • Inconsequenties in taalgebruik
 • Geen logische opbouw
 • Dubbele ontkenningen
 • Te veel open vragen (is tijdrovend voor de invuller en lastig te verwerken voor u)

Stap 4: Verslag, conclusies en advies

 • Geef een korte onderzoeksverantwoording: wat heeft u gedaan, waarom, hoe en wanneer?
 • Beschrijf de resultaten op hoofdlijnen: een samenvatting van de belangrijkste/opvallendste uitkomsten.
 • Geef antwoord op de onderzoeksdoelstelling en de onderzoeksvragen.
 • Probeer - voor zover relevant - op elke conclusie een advies te formuleren.
 • Wees stellig en concreet in uw advies.

Gebaseerd op een workshop van Corien van der Linden, ontwikkeld voor de studiemiddag Festival van het Leren 2010

Voorbeeld van een bezoekersenquête. Deze vragenlijst is gebruikt voor de Studiemiddag van het Festival van het Leren in Utrecht, 19 maart 2010.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap