Evalueren

Waarom dit instrument?

Iedereen weet dat je leert met vallen en opstaan. Maar we leren alleen van onze fouten als we ze ook daadwerkelijk onder de loep durven te nemen, durven te evalueren en daarvoor ook de tijd nemen.

Wat kost het?

Enkele uren, na afloop van de festivalweek.

Wat levert het u op?

Door uw festivalactiviteiten te evalueren, kunt u volgend jaar een nog beter festival organiseren.

Een festivalweek - de zin van evalueren

De ontmoedigende werking van fouten

Organisaties lopen het risico om in alle drukte en stress van het Festival van het Leren het belang van een goede evaluatie te vergeten. Evalueren vraagt tijd en een zekere afstand. Een organisatie die niet beoordeelt wat er goed is verlopen en waar het nog beter kan, leert niet van haar fouten. Die organisatie laat kansen liggen om zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers kunnen zich er incompetent door gaan voelen, wat energie slurpt. Zij hebben dan misschien weinig zin meer om een volgende keer weer een Festival van het Leren te organiseren. Kortom: fouten en mislukkingen kunnen behoorlijk ontmoedigen.

Fouten zien als kansen

Goede medewerkers groeien in hun organisatie. Zij worden voortdurend getest en staan voor dilemma's en talloze uitdagingen. Tijdens de organisatie van bijvoorbeeld het Festival van het Leren lopen zij telkens tegen situaties aan waarin onvolkomenheden aan het licht komen. Er is immers nog veel te leren! Een organisatie biedt bijvoorbeeld tijdens een cursusmarkt een specifieke loopbaanworkshop aan die niet blijkt aan te sluiten bij de interesse van de doorsnee bezoeker van de cursusmarkt. Gevolg: de workshop wordt niet of nauwelijks bezocht. Leerpunt: vraag je bij iedere activiteit af in hoeverre die past bij de doelgroep.

Door regelmatig tijd te nemen om te evalueren krijgen medewerkers waardevolle inzichten voor de organisatie van toekomstige activiteiten. Fouten zijn eigenlijk cadeautjes, kansen om te leren!

Activiteiten evalueren

Hoe kan een organisatie festivalactiviteiten evalueren? Sta even stil bij iedere klus die u doet. Bij succesvolle én minder succesvolle klussen. Wat heeft u gedaan? Wat was het resultaat? Maak daarbij gebruik van de eenvoudige checklist hieronder:

  • Formuleer kort wat u heeft gedaan en welk resultaat u voor ogen had.
  • Wat ging er goed?
  • Wat was het beste dat u heeft gedaan?
  • Welke kwaliteiten en vaardigheden heeft u daarvoor ingezet?
  • Was er iets dat u had kunnen verbeteren?
  • Waren er leermomenten? Bijvoorbeeld: wat ging er (heel erg) mis en hoe is dat in de toekomst te voorkomen?
  • Op welke kwaliteiten binnen de organisatie kunt u een beroep doen bij zo'n leermoment? En/of welke vaardigheid kunt u ontwikkelen?
  • Met welke veranderingen kunt u de volgende keer uw werk verbeteren?
  • Is er iemand - een collega in de branche - wie u om hulp kunt vragen?

Eerlijk zijn

Evalueren heeft alleen zin als u eerlijk bent en als u met het team fouten onder ogen durft te zien. Bedenk: evalueren doet u voor zichzelf.

Welke kwaliteiten heeft u ingezet?

Misschien bent u perfectionistisch en heeft u alleen oog voor de minder geslaagde resultaten. Wat er goed gaat, ziet u misschien over het hoofd, dat is immers vanzelfsprekend. Worden er binnen de organisatie wel eens complimenten gegeven? Het is niet overdreven om stil te staan bij dat wat goed gelukt is en daarvoor erkenning te geven. U leert immers ook van wat goed ging en dus voor herhaling vatbaar is. Welke kwaliteiten of (sociale) vaardigheden heeft uw team ingezet om de activiteit succesvol te laten verlopen?

Breng verbeterpunten in kaart

Alles wat u voor een tweede keer doet, gaat beter. Een lijstje met verbeterpunten helpt om de groeikansen van uw festivalactiviteiten in kaart te brengen en veranderingen aan te brengen. Het stelt u in staat concrete doelen te stellen, ongebruikte kwaliteiten te benutten en te werken aan competenties.

Ervaringen uitwisselen

Het bijwonen van voorlichtingsdagen en netwerkbijeenkomsten kan heel zinvol zijn. Niet alleen om inspiratie op te doen, maar ook om ervaringen uit te wisselen met andere (startende) organisaties.

Focus

Tot slot kan het zinvol zijn een focus te stellen. Wilt u tijd en energie besteden aan de doelgroepen die NIET op uw aanbod ingingen, of is het interessanter te onderzoeken wat de klanten die dat WEL deden over de streep trok? In plaats van de vraag 'Hoe maak ik de ontevreden klanten blij?', stelt u zichzelf de vraag: 'Hoe creëer ik meer tevreden klanten?'

Gebaseerd op een artikel van Annelies Wiersma.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap