Doelgroepen betrekken

bij het Festival van het Leren

Waarom dit instrument?

Hoe wordt een festivalactiviteit een succes? Door uw doelgroep te betrekken bij de organisatie van uw activiteiten vergroot u de kans op succes. De doelgroep is immers expert als het gaat om hun eigen interessesfeer: welke benadering en welke soort activiteiten spreekt henzelf en medeleerders aan? En wanneer hebben zij wel of geen zin om ergens aan mee te doen? Het kan dan ook zinvol zijn om in de voorbereiding van het Festival van het Leren leerders om advies te vragen. Maar ook tijdens het festival is hun bijdrage waardevol: leerders kunnen optreden als ambassadeur, soms zelfs als rolmodel, en zij kunnen andere volwassenen motiveren om ook te gaan leren.

Wat kost het?

U zult tijd moeten investeren om de betrokken partijen ervan te overtuigen dat leerders inzetten zinvol is. Ook heeft u tijd nodig leerders te benaderen en enthousiast te maken. Bij de voorbereiding van het festival en tijdens het festival zult u de leerders in bepaalde mate moeten begeleiden, afhankelijk van hun kennis en ervaring.

Wat levert het u op?

 • Leerders kunnen u meer vertellen over de wensen van de doelgroep, de houding ten opzichte van leren en de manier waarop zij het beste te bereiken zijn. Dit levert een schat aan informatie op waarmee u uw aanbod nog beter kunt afstemmen op de vraag van uw doelgroep.
 • Leerders hebben waarschijnlijk contact met andere (potentiële) leerders en kunnen fungeren als ambassadeurs voor het festival.
 • Leerders die mee organiseren aan het festival hebben de smaak te pakken en schrijven zich mogelijk in voor een nieuwe cursus, zijn geïnteresseerd in vrijwilligerswerk, enzovoort.
 • Hun betrokkenheid bij het festival kan in sommige gevallen een impuls zijn voor participatie.

Een festivalweek - hoe betrekt u

de doelgroep erbij?

Stap 1: Voorwaarden scheppen

Bespreek tijdens de eerste bijeenkomst van de plaatselijke festivalgroep de inzet van leerders bij de organisatie van het festival. En stel vast wie de leerders zijn die u wilt bereiken en betrekken.

Stel naast vragen over de doelgroep, de plannen en ervaringen, de volgende vragen:

 • Wat vindt de organisatie van dit idee?
 • Zijn organisatoren bereid om af en toe met leerders te vergaderen? Bedenk wat de voor- en nadelen zijn en welke argumenten daar tegenin te brengen zijn.
 • Stelt u eisen aan de leerders die u erbij wilt hebben?

Lees ook: Doelgroep bereiken.

Gewenst resultaat

 • De festivalgroep wil leerders bij de organisatie van het festival betrekken.
 • Er is een afspraak over de wijze waarop de input van de leerders terugkomt bij de festivalgroep en vice versa.
 • Er is een contactpersoon die de leerdersgroep benadert en begeleidt.

Wie werken mee aan de organisatie van het festival?

Lokale festivalgroep, meestal met leden van verschillende organisaties zoals bibliotheek, roc, vrijwilligerswerk, gemeente, woningcorporatie, bedrijfsleven, enzovoort.

Tips

Begin op tijd met de organisatie, bij voorkeur zes maanden van tevoren.

Benadruk de voordelen die de festivalgroep kan hebben bij deelname van de leerders. Opzetten en begeleiden van een leerdersgroep kost natuurlijk tijd. Daar staat tegenover dat de activiteiten meer vraaggericht georganiseerd kunnen worden. Dat komt de resultaten en het bereik van de activiteiten ten goede.

Let op! De voordelen van leerdersparticipatie kunnen per partnerorganisatie verschillen.

Stap 2: Leerders benaderen

De contactpersoon benadert de leerders om mee te werken aan het festival. In de meeste gevallen zal een persoonlijke benadering en een individueel gesprek nodig zijn om de leerders enthousiast te maken een eerste bijeenkomst bij te wonen. Een groep van vijf tot acht personen vormt een uitstekende basis.

Wie

Contactpersoon voor leerdersgroep

Tips

 • Persoonlijk contact is vaak doorslaggevend.
 • Leg het accent op de voordelen die de activiteit de leerder oplevert: samen werken aan iets feestelijks, een mooie werk- en leerervaring voor op het cv.
 • De contactpersonen moeten zelf enthousiast zijn over het festival en over leerdersparticipatie.
 • Probeer leerders te vinden met verschillende achtergronden en vanuit verschillende organisaties (roc, re-integratiebedrijf, UWV, enzovoort).
 • Voor zover mogelijk: maak gebruik van leerlingen- of studentenraden.
 • Betrek prijswinnaars bij de groep (Leerder van het Jaar).
 • De medewerking van BN'ers maakt meedoen extra aantrekkelijk.

Stap 3: Bijeenkomsten voorafgaand aan het festival

Eerste bijeenkomst

Informatie en discussie over:

 • De bedoeling van het festival en de plaatselijke festivalgroep.
 • Waarom leerdersparticipatie bij het festival: voordelen voor alle partijen.
 • De rol van leerders, mogelijkheden en beperkingen.
 • De verwachtingen van leerders ten aanzien van hun deelname.
 • De ervaringen en activiteiten van de voorgaande jaren met het festival.
 • Wensen en ideeën voor het komende festival.
 • De rol van leerders tijdens het festival zelf.
 • Tijdsinvestering en eventuele andere praktische zaken zoals budget, pr en de praktische uitvoering. Benoem actiepunten en geef iedereen een taak mee.

Tweede bijeenkomst

Informatie en discussie over:

 • Wat de festivalgroep met de actiepunten uit de vorige bijeenkomst heeft gedaan.
 • Hoe de leerdersinput is omgezet in een programma, keuzes die zijn gemaakt, enzovoort.
 • Suggesties van de leerdersgroep met betrekking tot publiciteit en werving.

Ondertussen voert de festivalgroep de werkzaamheden uit zoals afgesproken en maakt daarbij gebruik van de input van leerders. Leerders kunnen bijvoorbeeld aangeven welke soort activiteiten het meeste aanspreekt of via welke media zij het beste te bereiken zijn.

De leerdersgroep krijgt relevante informatie: programmering, taakverdeling, persberichten, enzovoort.

Wie

Leerdersgroep met contactpersoon, eventueel aangevuld met andere leden van de plaatselijke festivalgroep.

Tips

 • Wees flexibel als het gaat om de rol van de leerder. Die kan in de loop van het proces veranderen. De ene keer ligt het accent op de rol van expert, de andere keer op de rol van ambassadeur. Bespreek dit met de leerders.
 • Vraag naar de verwachtingen van de leerders en wees eerlijk over het realiteitsgehalte daarvan.
 • Leerders kunt u tijdens de eerste bijeenkomst enthousiast maken door te vragen naar hun 'leerwensen' of hun talenten.

Stap 4: Leerders hebben een actieve rol tijdens het festival

De leerders doen actief mee aan festivalactiviteiten:

 • Leerders vertellen hun 'leerverhaal'.
 • Leerders zijn gastheer/-vrouw en heten mensen welkom.
 • Leerders kunnen VIP's begeleiden.
 • Leerders kunnen een workshop geven.
 • Leerders kunnen een interview geven in de lokale media.
 • Leerders fungeren als ambassadeur.

Stap 5: Evaluatie en toekomstplannen

Evalueer de organisatie van de festivalactiviteiten en de resultaten met de festivalgroep en de leerdersgroep.

Evaluatievragen voor de leerdersgroep

 • Wat ik leuk, lastig, interessant aan deze leerdersgroep vond, is …
 • Ik was tevreden over …
 • Ik was teleurgesteld over …
 • De samenwerking in deze groep vond ik …
 • Mijn bijdrage aan deze groep bestond uit …
 • Meedoen in deze groep bracht mij …
 • De resultaten van het festival waren …
 • Het volgende festival zal (nog) beter zijn als we …
 • Het is goed om volgend jaar door te gaan met …
 • Mijn algemene gevoel over (de bijdrage van leerders aan) dit festival is …

Follow up

Houd tijdens het gehele proces in de gaten welke vervolgactiviteiten u de leerders na het festival wilt aanbieden en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn: vrijwilligerswerk, een cursus, deelname aan het volgende festival, actief worden in een cursisten- of studentenorganisatie, enzovoort. Op die manier geeft u de leerders een extra mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk

 • Bespreek met leerders de mogelijkheid van vrijwilligers en de voordelen die dat de leerders kan opleveren.
 • Organiseer informele contacten met een medewerker van de Vrijwilligerscentrale.
 • Zoek een vervolgaanbod op maat.

Erkenning van de bijdrage van leerders

Een publieke ceremonie voor de leerders en hun familie met dankwoorden en een cadeautje en een certificaat: de opmaat naar een EVC-procedure.

Het Grundtvigproject ALWE (Adult Learners' Week Evaluation) ontwikkelde dit model om leerders te betrekken bij activiteiten. Dit model is beschikbaar gesteld door Learn for Life en FlevoMeer Bibliotheek Dronten.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap