Een communicatieplan maken

Waarom dit instrument?

U organiseert activiteiten tijdens het Festival van het Leren. En u wilt dat er mensen op afkomen. Dit model geeft u handvatten om een communicatieplan te maken voor uw festivalactiviteit.

Wat kost het?

Aan de hand van dit instrument kunt u in ongeveer twee uur een communicatieplan in elkaar zetten (dat zijn de fasen analyseren en strategie). Als het plan eenmaal af is, kunt u het elk jaar (zo nodig in aangepaste vorm) weer inzetten.
De investering die de fase uitvoering kost, hangt af van wat u daadwerkelijk gaat doen.

Wat levert het u op?

Meer publiciteit. Meer bezoekers die beter weten wat hun te wachten staat.

Een festivalweek - hoe communiceer je dat?

Communicatiefasen

Voordat u uw plan maakt, staat u bij een paar dingen stil:

Analyseren

 • Wat is de huidige stand van zaken rondom uw doelgroep?
 • Bijvoorbeeld: 12% van de inwoners van gemeente X bezoekt regelmatig de bibliotheek.
 • Waarom organiseert u deze festivalweek?
 • Bijvoorbeeld: u wilt dat in de maanden na de festivalweek 20% regelmatig naar de bibliotheek komt.
 • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het plan dat u gemaakt hebt voor uw festivalweek?
 • Bijvoorbeeld: het is sterk omdat we veel mensen bereiken, maar zwak omdat dit alleen maar ouderen zijn.
 • Wat zijn de kansen en waar liggen de bedreigingen?
 • Bijvoorbeeld: kansen zijn dat er maar weinig jongeren naar de bibliotheek komen en dat er veel meer kunnen worden, maar een bedreiging is dat jongeren niet meer zo veel lezen.

Strategie

 • Welk doel wilt u bereiken met uw communicatie?
 • Bijvoorbeeld: X-aantal mensen doet tijdens het Festival van het Leren mee aan een activiteit in de bibliotheek.
 • Welke doelgroep wilt u bereiken? Beschrijf uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk. Hoe beter u nadenkt over uw doelgroep, hoe beter u bijvoorbeeld kunt bepalen via welke kanalen u ze het beste kunt bereiken.
 • Bijvoorbeeld: laagopgeleide 55-plussers uit gemeente X.
 • Lees ook: Doelgroep bereiken.
 • Wat is uw boodschap? Wat is de kern van wat u wilt vertellen? Houd de boodschap simpel en eenduidig.
 • Bijvoorbeeld: de bibliotheek heeft iedereen iets te bieden.
 • Zorg voor eenheid in boodschap en uitstraling. Bijvoorbeeld door altijd het logo van het festival of uw organisatie te plaatsen, of door wat simpele huisstijlregels op te stellen.
 • Bijvoorbeeld: spreekt u de lezer aan met u of jij? Welk lettertype of welke kleuren gebruikt u? Sluit u altijd af met adresgegevens of een telefoonnummer voor meer informatie?
 • Welke communicatiekanalen zet u in? Bedenk goed wat uw doelgroep leest en waar zij komt.
 • Bijvoorbeeld: het huis-aan-huisblad, ouderenconsulenten, de regionale omroep, flyers bij het buurthuis, aankondigingen in verenigingsbladen.
 • Wanneer gaat u communiceren? Begin tijdig en herhaal de boodschap vaak.
 • Bijvoorbeeld: zet een maand of zes weken van tevoren iedere week een kort bericht in de media.
 • Welke middelen zet u in?
 • Bijvoorbeeld: flyers, affiches, radiospotjes, persberichten. Of facebook en twitter, als uw doelgroep daar te vinden is.

Uitvoeren

 • Verdeel de taken en maak per taak iemand verantwoordelijk.
 • Maak een realistische planning. Wanneer moet wat gebeurd zijn? Bewaak de planning door die geregeld na te lopen.
 • Maak een gedetailleerde begroting en bewaak die.

Evalueren

 • Kijk tussentijds wat u heeft bereikt: heeft de plaatselijke krant uw persbericht overgenomen? Stel uw plan eventueel bij.
 • Kijk ook na afloop wat u heeft bereikt en wie u heeft bereikt. En heeft u uw plannen binnen de planning en het budget kunnen realiseren?
Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Terugblik Festivaldag 2017
Verslag, Foto's en Presentaties en Impressie Workshop Toppers en Genomineerden

The Year of Adult Education in Europe 2017
 

Uitnodiging Festival van het Leren 2017 in Baarn
Uitnodiging   &   Programma

Terugblik Festivaldag 2016
Verslag, Foto's, Filmpjes en Presentaties 

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2018  |  Sitemap