Inspiratie en uitwisseling op studiemiddag

De leukste ideeën voor een festivalevenement. Een handige methodiek voor het evalueren van je festival. Je doelgroep in beeld. Good practices van andere organisaties. Dat en veel meer kwam aan bod tijdens de studiemiddag.

Er waren vooral veel nieuwe gezichten tijdens de studiemiddag die op vrijdag 19 maart plaatsvond in Utrecht. In een plenaire sessie nam Maurice de Greef, werkzaam bij Spectrum, ons mee op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is duurzame scholing?’ Willen we scholing voor kwetsbare groepen veiligstellen, dan moeten we ons concentreren op de vier d’s: divers, dichtbij, duurzaam en direct.

Huwelijk en Lingo
Om te voorkomen dat deelnemers komend jaar het wiel opnieuw moeten uitvinden, en om deelnemers alvast warm te maken voor het Festival 2010, waren er twee plenaire praktijksessies. Albertien Schoots van ROC Eindhoven vertelde hoe zij tijdens het Festival 2009 van een cursusmarkt iets spannends wist te maken. Met een symbolisch huwelijk tussen de roc’s en de bibliotheken werd de nodige publiciteit gegenereerd. Daarnaast ontving iedereen zonder startkwalificatie een leerbon. ‘Want is leren is leuk!’
In Zoetermeer trekt de bibliotheek bezoekers met speciale bijeenkomsten voor laaggeletterden. Emmy Rijsdijk van de bibliotheek Zoetermeer en Janine Willenborg van ID College benadrukten het belang van laagdrempeligheid. ‘Laat mensen hun familie meenemen, dan voelen ze zich een stuk veiliger.’ Met onder andere een Zoetermeers dictee en Lingo onder leiding van Dieuwertje Blok wist Zoetermeer veel bezoekers naar het festival te trekken. Komend jaar zal in Zoetermeer het Festival van het Leren in het teken staan van Taal & Spel.

Stop met creatief willen zijn
‘Als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.’ Met dat motto startte Hugo Vos zijn workshop ‘Out of the box’-denken. Met zijn praktische insteek en aanstekelijke werkvormen verleidde hij de deelnemers om binnen het tijdsbestek van drie kwartier via een andere aanpak een hele serie ideeën te genereren voor festivalactiviteiten in september. Stap om te beginnen af van het idee dat je origineel moet zijn, hield hij iedereen voor. Originaliteit is de doodsteek voor creativiteit, dus stop gewoon met origineel willen zijn.
Als je aan ideeën de vrije loop wilt geven, kun je beter uitgaan van je eerste impuls, aldus Vos. Dat dat meestal iets voor de hand liggends is, is helemaal niet erg. Verwelkom het cliché, want vanuit het cliché ontstaan vanzelf andere ideeën. Dat bleek. Een ideeënestafette van slechts vijf minuten leverde minstens veertig nieuwe ideeën voor festivalactiviteiten op. Nog een tip van Vos: kies de drie ideeën uit die je het meeste aanspreken en ga die ‘verrijken’. Begin niet meteen met ‘ja maar’ (een leuk idee, maar te duur/te ingewikkeld/al eerder gedaan). Probeer het liever met ‘ja en’. Op die manier dwing je jezelf en je collega’s je plan aan te vullen met steeds nieuwe aspecten. Als je eerst zo breed mogelijk hebt geïnventariseerd, kun je daarna altijd nog keuzes maken.

Wat wil mijn doelgroep nu echt?
We denken dat we weten wat onze doelgroepen willen, maar hoe goed kennen we ze eigenlijk? En hoe brengen we onze boodschap over? Pjotr van Lenteren liet de workshopdeelnemers een ijkpersoon maken. Een paar tijdschriften, een schaar en lijm: meer was niet nodig om de doelgroep uit te beelden. Is het een man of een vrouw, hoe oud is de ijkpersoon, welke krant leest hij of zij? Toen kwamen natuurlijk de hamvragen: welk belang heeft de ijkpersoon bij jouw boodschap? Hoe zou jouw boodschap het beste aankomen bij deze ijkpersoon. Dat waren vragen waar we niet zo een, twee, drie antwoord op hadden. Vaak bleek dat we helemaal niet zo goed weten voor wie we het ‘nou allemaal doen’.
Je doelgroep volledig in kaart brengen, lukt niet in drie kwartier, maar deze workshop gaf wel een goede aanzet. Door een ijkpersoon te maken, leerden de deelnemers verder kijken dan hun neus lang is. En de vragen die Pjotr stelde, gaven heel wat stof tot nadenken.

Kwaliteitscriteria vaststellen
Kwaliteit heeft vaak betrekking op wat je klanten van je product of dienst vinden. In de context van het Festival van het Leren: de aspecten van de activiteit waaraan je kunt zien dat de activiteit effectief is. Onder leiding van Ed Olijkan formuleerden de deelnemers doelstellingen als ‘klanten (of leden) werven’, ‘moeilijke doelgroepen bereiken’, ‘een hoog bezoekersaantal halen’. Maar ook doelstellingen in de sfeer van bekendheid en pr genereren: ‘aandacht krijgen voor het aanbod van je organisatie’, ‘credits ontvangen van je opdrachtgever (directie, gemeente)’. En doelstellingen in de sfeer van promotie van het leren: ‘de boodschap weten over te brengen dat leren leuk en uitdagend is’.
De tweede stap: waaraan herken je kwaliteit? Hier werden criteria genoemd die te maken hebben met het bereiken van de doelgroep, veelal in kwantitatieve zin: ‘het bezoekersaantal was hoog’, ‘we hebben veel aanmeldingen kunnen noteren’. Maar ook in kwalitatieve zin: ‘de bezoeker voelde zich welkom’, ‘de doelgroep is nieuwsgierig weggaan’.
Ed zegde toe de volledige respons overzichtelijk bij elkaar te zullen zetten en te verwerken in een beknopte handreiking voor festivalorganisatoren.

Pressurecooker festival opzetten
Workshopleider Josée Martelhoff ging in op de aspecten die het organiseren van een evenement met zich meebrengt. Dat zijn er nogal wat. Onder grote tijdsdruk moet men veel verschillende dingen regelen, plannen, organiseren. Tijdens de workshop hanteerde Josée drie pijlers om structuur te brengen in de organisatie van een evenement: de kaders, het projectteam en de planning. Op elk van deze aspecten ging zij in en beantwoordde vragen die deelnemers vooraf konden insturen. Tot slot deed zij alle deelnemers het aanbod dat zij vragen over de organisatie van hun evenement kunnen stellen aan info@mijneventcoach.nl. Zij krijgen dan eenmalig een gratis e-consult.

Uw festival evalueren
Corien van der Linden gaf tijdens haar workshop praktische handreikingen hoe je een festival of festivalactiviteit kunt evalueren. Zij ging in op het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, het belang van het evalueren van de organisatie en de vragen die je vooraf moet stellen voordat je aan een evaluatie gaat beginnen. Belangrijk bij een evaluatie is dat je je onderzoeksvraag goed formuleert: wat wil je precies bereiken met je evaluatie, wat zijn je deelvragen. Als je vragenlijsten inzet, is het formuleren van de vragen erg belangrijk want met verkeerd geformuleerde vragen kun je een hele andere uitkomst krijgen. Corien benadrukte dan ook dat je je vragenlijst eerst moet testen. Bij het evaluatieverslag is terugkoppeling naar de onderzoeksvraag essentieel: wat komt er uit de evaluatie en hoe verhoudt zich dat tot je onderzoeksvraag.
Aan het eind van haar workshop gaf Corien een handige voorbeeldvragenlijst mee die gebruikt kan worden bij de evaluatie van een festivalactiviteit en die mensen zelf kunnen aanvullen met hun eigen vragen.

Positief
Hoewel verschillende deelnemers aangaven dat de workshops te kort waren, was de algemene beoordeling van de studiemiddag positief. De aanwezigen waardeerden de middag als geheel met een acht.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap