Friesland College zet in op laaggeletterdheid

11-09-2009 Interview met Sonja Engelenberg

Sonja Engelenberg, projectleider Laaggeletterdheid bij het Friesland College, heeft zojuist de voorbereidingen voor het Festival van het Leren afgerond.

‘Het Festival van het Leren volgt direct op de Week van de Alfabetisering. Vandaar dat wij in Friesland extra aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Daarnaast promoten wij het werken en leren voor jongeren. Dit alles gebeurt vanuit zes hoofdlocaties: Heerenveen, Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Harlingen en Drachten. Ook vinden er activiteiten plaats dieper in de regio.’

Mediatraining
‘Iedere locatie geeft zelf invulling aan het Festival van het Leren, hoewel dit wel in overleg gebeurt met de teamleider. We maken gebruik van aankondigingen op flyers en posters, en hebben persberichten opgesteld. Daarnaast zet het Friesland College zes ambassadeurs in die een interne (media)training hebben gehad, een cursus die landelijk is ontwikkeld door Cinop in opdracht van ministerie van OCW. Ook in de actieweek zorgen zij voor promotie. Bovendien delen wij flyers uit die uitleg geven over de problematiek en aanpak van laaggeletterdheid.’

Extra mankracht
‘Samenwerking is erg zinvol. In Heerenveen bundelen wij onze krachten met de Rotary, wat extra mankracht oplevert. En in Sneek werken wij samen met de bibliotheek en diverse andere organisaties. Hier zal ook aandacht zijn voor het Begrijppunt: een steunpunt waar mensen terecht kunnen met vragen over het omgaan met moeilijke teksten, maar ook bij gebruik van digitale media, zoals computers en de kaartjesautomaat op het station.’

Wisselende aanpak
‘Op basis van ervaringen in voorgaande jaren bepalen de regio’s wat hun beste aanpak is. Dat wisselt sterk. Harlingen heeft bijvoorbeeld besloten om dit jaar meer de regio in te gaan. Heerenveen heeft dit jaar, op initiatief van de Rotary, een poppenkastvoorstelling over laaggeletterdheid. Sneek organiseert een Werkzat-markt en in Dokkum organiseren twee ambassadeurs een forum over laaggeletterdheid.’

Weging inzet
‘Na het verloop van de week maakt iedere regio de balans op en probeert in te schatten of het aantal bezoekers en hun beleving opweegt tegen de inzet. Vervolgens bepalen we of wij er een tevreden gevoel aan over hebben gehouden en volgend jaar op dezelfde voet door willen. Daar moet je je geen grote voorstelling van maken. Wij kunnen al tevreden zijn met twee aanmeldingen.’

Zie het programma van de provincie Friesland op www.festivalvanhetleren.nl. (Klik op activiteiten en selecteer de provincie).

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Terugblik Festivaldag 2017
Verslag, Foto's en Presentaties en Impressie Workshop Toppers en Genomineerden

The Year of Adult Education in Europe 2017
 

Terugblik Festivaldag 2016
Verslag, Foto's, Filmpjes en Presentaties 

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2018  |  Sitemap