Evalueer uw eigen festival

 • Hoeveel deelnemers hebben uw activiteit(en) bezocht?
  Maak duidelijk of het een schatting betreft of een exacte telling.
 • Wat vonden de deelnemers van de activiteit(en)?
  Het gaat hier in eerste instantie om resultaten van vragenlijstjes die u deelnemers heeft voorgelegd of vraaggesprekjes die u met deelnemers heeft gevoerd (citaten zijn welkom!).
  Als u deelnemers niets heeft gevraagd of voorgelegd, maar wel indrukken heeft van hoe ze de activiteit hebben ervaren, vermeld die indrukken dan bij de volgende vraag.
 • Hoe beoordeelt u zelf de mate waarin de activiteit succesvol was?
  Geef hier uw indruk. Waarop baseert u die indruk?
 • Op welke manier heeft u in uw regio promotie gemaakt voor uw activiteit?
  Denk aan inzetten van pr-middelen als flyers en posters, perscontacten, plaatsen van advertenties, inzetten van regionale media als kranten, radio- en tv-omroepen enz.
 • Wat heeft deze promotie opgeleverd?
  U kunt onderscheid maken tussen wat 'gelukt' is (welke bladen hebben uw bericht geplaatst, heeft u radio of tv kunnen interesseren, enzovoort). En wat daarvan het effect is geweest, waarneembaar (bijvoorbeeld wanneer u deelnemers heeft gevraagd hoe ze van het festival hebben gehoord) en naar uw inschatting.
 • Wat ging goed en wilt u behouden, wat ging minder goed en wilt u schrappen, verbeteren of anders doen?
  Bij deze vraag gaat het erom, nu uw indrukken nog vers zijn, succesfactoren vast te leggen en verbetersuggesties te bedenken.
Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap