Evalueer uw eigen festival

 • Hoeveel deelnemers hebben uw activiteit(en) bezocht?
  Maak duidelijk of het een schatting betreft of een exacte telling.
 • Wat vonden de deelnemers van de activiteit(en)?
  Het gaat hier in eerste instantie om resultaten van vragenlijstjes die u deelnemers heeft voorgelegd of vraaggesprekjes die u met deelnemers heeft gevoerd (citaten zijn welkom!).
  Als u deelnemers niets heeft gevraagd of voorgelegd, maar wel indrukken heeft van hoe ze de activiteit hebben ervaren, vermeld die indrukken dan bij de volgende vraag.
 • Hoe beoordeelt u zelf de mate waarin de activiteit succesvol was?
  Geef hier uw indruk. Waarop baseert u die indruk?
 • Op welke manier heeft u in uw regio promotie gemaakt voor uw activiteit?
  Denk aan inzetten van pr-middelen als flyers en posters, perscontacten, plaatsen van advertenties, inzetten van regionale media als kranten, radio- en tv-omroepen enz.
 • Wat heeft deze promotie opgeleverd?
  U kunt onderscheid maken tussen wat 'gelukt' is (welke bladen hebben uw bericht geplaatst, heeft u radio of tv kunnen interesseren, enzovoort). En wat daarvan het effect is geweest, waarneembaar (bijvoorbeeld wanneer u deelnemers heeft gevraagd hoe ze van het festival hebben gehoord) en naar uw inschatting.
 • Wat ging goed en wilt u behouden, wat ging minder goed en wilt u schrappen, verbeteren of anders doen?
  Bij deze vraag gaat het erom, nu uw indrukken nog vers zijn, succesfactoren vast te leggen en verbetersuggesties te bedenken.
Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Terugblik Festivaldag 2017
Verslag, Foto's en Presentaties en Impressie Workshop Toppers en Genomineerden

The Year of Adult Education in Europe 2017
 

Terugblik Festivaldag 2016
Verslag, Foto's, Filmpjes en Presentaties 

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2018  |  Sitemap