Over het Festival van het Leren

Wat is het Festival van het Leren?
Het Festival van het Leren is een landelijk evenement dat tot doel heeft mensen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Met de slogan ‘Je kunt meer dan je denkt’ daagt het Festival van het Leren mensen uit hun talenten te ontwikkelen en te benutten.

Voor wie is het Festival van het Leren bedoeld?
Het Festival richt zich op volwassenen, en in het bijzonder op senioren, allochtonen, gehandicapten, werkzoekenden en lager opgeleiden.

Hoe werkt het Festival van het Leren?
Het Festival brengt de doelgroepen in contact met een diversiteit aan opleidingen, educatie en vorming, en wil daarbij drempels uit de weg ruimen. Doel is te laten zien dat leren voor iedereen leuk en nuttig kan zijn. Soms gaat leren zelfs ongemerkt of spelenderwijs. Daarom legt het Festival het accent op vormen van non-formeel en informeel leren. Mensen die relatief weinig aan hun ontwikkeling werken, kunnen op die manier meer zelfvertrouwen krijgen en zullen dan makkelijker overstappen naar een vorm van formeel leren.

Wie doen er mee aan het Festival van het Leren?
Aan het Festival van het Leren doet een breed palet aan organisaties voor opleiding, educatie en vorming mee. Denk aan roc’s, bibliotheken, volksuniversiteiten, ouderenorganisaties, projecten leren & werken enzovoort. Tijdens het Festival laten deze organisaties zien wat zij voor hun stad of regio te bieden hebben aan educatieve activiteiten en opleidingen.

Wat doen de deelnemende organisaties?
Deelnemende organisaties organiseren publiekstrekkende activiteiten, zoals markten, workshops en excursies en verstrekken informatie over hun aanbod. De website www.festivalvanhetleren.nl biedt een overzicht van de activiteiten in de verschillende regio’s.

Van wie is het initiatief voor het Festival van het Leren?
Het Festival van het Leren of Adult Learners Week is een wereldwijd initiatief van UNESCO. In Nederland werd dit initiatief in 1999 overgenomen door het Ministerie van Onderwijs, de Beraadsgroep Vorming en de Stichting Volkshogeschoolwerk. Het Festival werd achtereenvolgens door CINOP en CED Groep gecoördineerd. Per 1 januari 2012 stopte het Ministerie van OCW, ten gevolge van algemene bezuinigingen, met de financiële ondersteuning van het Festival. Momenteel coördineert Learn for Life het Festival in nauwe samenwerking met Leren en Werken, Cinop, SIOB, lokale festivalorganisatoren en anderen. De veranderde financiële situatie heeft uiteraard wel gevolgen voor de nieuwe organisatie- en ondersteuningsstructuur.

Wat doet de landelijke Festivalorganisatie?
De landelijke organisatie ondersteunt de deelnemers in het land op verschillende manieren: door kennisbevordering en -uitwisseling (studiemiddag, ideeënboek), door het stimuleren van regionale netwerken, door landelijke publiciteit (persberichten, website) en door gratis of tegen een lage vergoeding pr-middelen in de huisstijl ter beschikking te stellen.

Het Festival van het Leren in 2017
In 2017 vindt het Festival van het Leren plaats van 1 - 30 september

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap