Je doelgroep bereiken op de markt

02-09-2008 Interview met Maaike Mollen

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat het Festival van het Leren in de regio Noordoost Brabant in vijf plaatsen actief is, waaronder Oss. Daar is het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) één van de partijen die op de markt bezoekers aanspreekt en informatie geeft over de educatieve mogelijkheden ter plaatse.

Doel van het IVC is vrouwen te laten integreren en emanciperen in de Nederlandse maatschappij. Vooral vrouwen van allochtone herkomst nemen deel aan de activiteiten van het centrum, maar ook autochtone vrouwen. ‘Want integreren kun je alleen samen,’ zegt Maaike Mollen van het IVC.

Haarverzorging
Begin september start er een cursus haarverzorging voor allochtone én Nederlandse vrouwen, waarin volgens Mollen ook ruimte is voor culturele uitwisseling. Het IVC verzorgt een breed aanbod, van fietscursus tot en met begeleiding van hbo-studenten. ‘We geven ook taalcursussen, computercursussen en opvoedingsondersteuning. Zelf houd ik me vooral bezig met begeleiding van jongeren. Die hebben het vaak best moeilijk. Ze zweven tussen twee culturen. We zorgen voor ondersteuning bij schoolloopbaan en beroepskeuze, organiseren excursies, geven voorlichting, betrekken ouders erbij. Maar we zorgen ook voor ontspanning.’

Actieve benadering
Op de vraag waarom het IVC zich speciaal richt op allochtone vrouwen, zegt Mollen: ‘Voor veel vrouwen met een andere culturele achtergrond is het om verschillende redenen nog een probleem om het ‘reguliere’ aanbod van opleidings- en arbeidsmarkt te betreden. Wij spelen daarop in door onze actieve benadering en de sfeer van veiligheid die we proberen te creëren. We bieden ook kinderopvang. We zouden graag overbodig worden, maar ervaren dagelijks dat we nog steeds nodig zijn. We worden trouwens ook vaak benaderd door andere instellingen voor onderwijs en zorg, zoals maatschappelijk werk.’

Meeste aandacht
Het IVC werkt al sinds 2000, de start van de toenmalige Week van het Leren, mee aan diverse activiteiten die tijdens de week in Oss worden georganiseerd. Maaike Mollen licht de betrokkenheid van haar organisatie toe: ‘We hebben de afgelopen jaren samen met de andere deelnemende organisaties verschillende activiteiten bedacht en uitgevoerd. Maar we hebben gemerkt dat de festivalkraam op de plaatselijke markt en de contacten met de plaatselijke tv-zender toch de meeste aandacht genereert. Op de markt komen veel mensen uit onze doelgroep. We merken dat de vrouwen sterk reageren op een persoonlijke, mondelinge benadering. Dus als we ze aanspreken op de markt, ontstaat er al snel een goed en open contact. En wordt de drempel om deel te nemen aan educatieve activiteiten vanzelf verlaagd.’

Prijzen
Mollen vertelt dat ze in de voorgaande edities van de Week van het Leren deelnemers heeft voorgedragen voor de jaarlijkse leerdersprijzen. Hiermee heeft het IVC veel succes gehad: er zijn door de jaren heen heel wat prijzen in de wacht gesleept, waaronder een eerste prijs in 2006, uitgereikt door Agnes Jongerius. Mollen vindt het jammer dat er dit jaar geen landelijke prijzen voor deelnemers te winnen zijn. ‘Want het is leuk voor de deelnemers en je genereert er een hoop aandacht mee.’
Ook vindt ze het jammer dat de week met ingang van dit jaar is omgedoopt in Festival van het Leren. ‘De naamsbekendheid is erg belangrijk. Die moet nu weer opnieuw worden opgebouwd.’

Waarom belangrijk?
Op de vraag waarom ze zo’n festivalweek belangrijk vindt, antwoordt Mollen: ‘Om allerlei redenen. Natuurlijk vooral omdat je mensen op zo’n markt op het spoor kunt zetten van opleidingsmogelijkheden. Je kunt ze heel direct doorverwijzen naar andere organisaties zoals roc of volksuniversiteit, want die zijn ook aanwezig. Zelf kunnen wij onze doelgroep op zo’n markt goed bereiken. En we kunnen ook veel autochtone vrouwen op de hoogte stellen van ons bestaan, onze mogelijkheden en onze activiteiten. Je slaat dus twee vliegen in één klap.’ Mollen is dus erg blij met dit initiatief, waarop naar haar idee nog sterker ingestoken zou kunnen worden door het beleid. Ze vindt het een goede zaak dat een en ander plaatsvindt onder de paraplu van ROC De Leijgraaf. Daardoor kan de schakel naar opleiding, die voor allochtone vrouwen niet altijd even bekend en voor de hand liggend is, op een eenvoudige manier worden gelegd.

Informatie
Stichting IVC, Berghemseweg 8b, 5348 CJ Oss, (0412) 69 02 00, e-mail ivcoss@wanadoo.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap