Hartelijk welkom op de website van het

Festival van het Leren: 

12 - 21 september 2014

Indien de plaatselijke situatie daar aanleiding toe geeft kan ook gekozen worden voor een andere periode in september


Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren. Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!

Voor wie
Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Door wie
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: bibliotheken, ROC‘s, volksuniversiteiten, re-integratiebedrijven, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, leerwerkprojecten, UWV, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

Waar en wat
De lokale activiteiten in het hele land vormen de basis van het Festival. Voorbeelden van activiteiten zijn: cursusmarkten, informatiebijeenkomsten, open huis, feestmiddagen, gratis workshops, lezingen, bedrijvenbezoeken, schrijfwedstrijden, excursies, taalmaatjesbijeenkomsten, doe-activiteiten, enz. enz.

Promotiemiddelen
Promotiematerialen (pennen, mints, posters, e.d.) worden ter beschikking gesteld aan organisaties die hun activiteit via de landelijke website hebben aangemeld. Informatie over materialen en aantallen volgt.

Speerpunten
Lokale organisaties kiezen zelf hun prioriteiten. U kunt ook aansluiten bij de landelijke speerpunten van 2014:

  • Jonge mensen tussen 18 – 27 jaar die bijzondere stappen zetten om via leren een breder toekomstperspectief voor zichzelf te creëren
  • Volwassenen die aan digitale basisvaardigheden werken
  • 50+ Toppers op het gebied van arbeid & leren

Uw Topper, Leermeester en Internationale Prijs (nominatietermijn gesloten)  

  • Toppers zijn volwassenen die geen doorsnee leercarrière doorliepen en die met creativiteit en doorzettingsvermogen barrières overwonnen om zich zelf te ontwikkelen.
  • Leermeesters sporen mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is aan tot leren. Zij stimuleren je om barrières te overwinnen, jezelf te ontwikkelen en actief in de samenleving te participeren. 
  • De Internationale Prijs 2014 is voor een vernieuwend en overdraagbaar project op het gebied van volwasseneneducatie, dat in Nederland én in andere landen aantoonbaar impact heeft.    

De boeiende verhalen van Toppers, Leermeesters en Internationale Projecten van vorig jaar leest u in De oogst van 2013

UNESCO

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Bekijk hier de laatste nieuwsbrief


ACTIVITEITEN MELDEN
Meld hier uw activiteit aan.

Volg ons op


12 september 2014: landelijke opening
Op deze dag worden ook Toppers en Leermeesters gehuldigd en de Internationale Prijs uitgereikt.
Meer informatie in laatste nieuwsbrief. Zie hierboven.


Nominatietermijn gesloten


Informatie en inspiratie


Jouw succes
Wat maakte jouw Festivalactiviteit tot een succes? Vertel het ons in maximaal 400 woorden. Zo breng je andere organisatoren op een idee!Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2014  |  Sitemap