Welkom bij het Festival van het Leren


Septembermaand = leven lang lerenmaand!

September is een uitgelezen maand om uw leven lang lerenactiviteiten op de kaart te zetten! Laat ook dit jaar weer zien wat u volwassenen in uw stad, dorp, wijk te bieden heeft. Van taalactiviteiten tot digitale vaardigheden. Van steun bij integratie of reïntegratie tot trajecten rond erkenning en validering van vaardigheden. Van leerwerktrajecten tot .... vult u maar in. Leven lang leren is immers een breed terrein.

In 2018 staan de regionale festivals centraal

In 2018 legt het Festival de prioriteit bij regionale festivals. We hechten groot belang aan het creëren en onderhouden van brede regionale leven lang leren-partnerschappen die een duurzame strategische en inhoudelijke samenwerking aangaan, niet alleen tijdens het Festival in september maar gedurende alle maanden van het jaar. Daar hebben de volwassen leerders immers volop baat bij! In onze maandelijkse Nieuwsflits leest u meer over de regionale Festivals.

Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!

Door wie
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: leerwerkloketten, bibliotheken, ROC‘s, UWV, volksuniversiteiten, uitzendorganisaties, re-integratiebedrijven, leerwerkprojecten, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

Voor wie
Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Download hier

De Focus van 2017

De reikwijdte van 2016

De winst van 2015

De opbrengst van 2014

De oogst van 2013

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2018  |  Sitemap