Hartelijk welkom op onze website

Komt deze periode niet uit? Alle septemberactiviteiten kunt u aanmelden en worden in de kalender geplaatst. Septembermaand = leven lang lerenmaand!

Meldt uw leven lang lerenactiviteit

September is een uitgelezen maand om uw leven lang lerenactiviteiten op de kaart te zetten! Laat zien wat u volwassenen in uw stad, dorp, wijk te bieden heeft. Van taalactiviteiten tot digitale vaardigheden. Van steun bij integratie of reïntegratie tot trajecten rond erkenning en validering van vaardigheden. Van leerwerktrajecten tot .... vult u maar in. Leven lang leren is immers een breed terrein.

Meldt uw activiteit via het menu rechts op deze pagina.

Topper, Leermeester en Internationale Prijs 2016

Vanaf eind maart zijn de nominatieformulieren voor Toppers, Leermeesters en Internationale Prijs beschikbaar op de website. De formulieren zijn vereenvoudigd en de criteria die de jury hanteert staan vermeld. Hoofdaandacht van het Festival en van de nominaties ligt vooral op mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Tevens wordt u dit jaar nadrukkelijk uitgenodigd tot inzenden van nominaties die te maken hebben met het leren van migranten en vluchtelingen. 

Een overzicht van de Toppers, Leermeesters en Internationale Prijs 2015. In De winst van 2015 worden zij verder aan u gepresenteerd.  

Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. 
De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven lang leren. 
Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!

Voor wie
Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Door wie
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: bibliotheken, ROC‘s, Leerwerkloketten, UWV, volksuniversiteiten, re-integratiebedrijven, leerwerkprojecten, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

Waar en wat
De lokale activiteiten in het hele land vormen de basis van het Festival. Voorbeelden van activiteiten zijn: cursusmarkten, informatiebijeenkomsten, open huis, feestmiddagen, gratis workshops, lezingen, bedrijvenbezoeken, schrijfwedstrijden, excursies, taalmaatjesbijeenkomsten, doe-activiteiten, enz. enz.

Promotiemiddelen 
Promotiematerialen (boekenleggers, kalenders, posters, e.d.) worden ter beschikking gesteld aan organisaties die hun activiteit via de landelijke website hebben aangemeld. Informatie over materialen en aantallen volgt.

Toppers, Leermeester en Internationale Prijs

  • Toppers zijn volwassenen die geen doorsnee leercarrière doorliepen en die met creativiteit en doorzettingsvermogen barrières overwonnen om zich zelf te ontwikkelen.
  • Leermeesters sporen mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is aan tot leren. Zij stimuleren je om barrières te overwinnen, jezelf te ontwikkelen en actief in de samenleving te participeren.
  • De Internationale Prijs is voor een vernieuwend en overdraagbaar project op het gebied van volwasseneneducatie, dat in Nederland én in andere landen aantoonbaar impact heeft.

Download hier

De winst van 2015

De opbrengst van 2014

De oogst van 2013

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Laatste nieuwsbrief
Download de laatste nieuwsbrief hier

16 september 2016: landelijke Festivaldag
Binnenkort meer informatie

ACTIVITEITEN MELDEN
 Meld hier uw activiteit aan.

Nomineren nu tot 20 mei!


Terugblik landelijke dag 2015
Fotoimpressie 2015 en 2014

EIFEL
Leden van het Festivalteam bezochten in 2015 festivals in Ierland, Slovenië en Wales. Leerresultaten worden gebruikt voor verdere vernieuwing in het Festival in Nederland (Erasmus+ Staff Mobility project).

Verslag Ierland
Verslag Slovenië
Verslag Wales

Informatie en inspiratie


Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2016  |  Sitemap