Welkom bij het Festival van het Leren

Wat is het Festival van het Leren

HET FESTIVAL STAAT WEER IN DE STEIGERS

Afgelopen jaar is voor het eerst gekozen voor een regionale benadering van het Festival. Twente en Flevoland beten toen de spits af. Het idee is dat deze regionalisering een groeiproces is, waar steeds meer partijen bij zullen aanhaken. In 2019 gaan wij op dezelfde weg verder, hopelijk samen met u. Wij hopen dat er dit jaar meer grote regionale bijeenkomsten zullen plaatsvinden, gedragen door samenwerkende partners in de regio. Friesland heeft er zin in om in 2019 een landelijke bijeenkomst te houden. In Twente gaat het partnerschap na het succes van het afgelopen jaar er ook nu weer vol in.

Een rondje langs de velden levert het volgende beeld op. Er zijn maar liefst vijf regio’s bezig met plannen uit te werken. In vier ervan wordt het festival gecombineerd met de maand van Leren en Werken. Per regio is er een andere invalshoek:
Regio Friesland: Leven Lang Ontwikkelen
Regio Eindhoven: Rad van Leren en Werken
Regio Flevoland: Aandacht voor de taalvrijwilligers
Regio Twente: Werk-Scholingsmarkt
Regio Stedenvierhoek: Festivalcarrousel waarbij verschillende werkgevers betrokken zijn.
Begin juni hopen we u hierover mee te kunnen vertellen.

WAT IS HET FESTIVAL?
Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

DOOR WIE
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: leerwerkloketten, bibliotheken, ROC‘s, UWV, volksuniversiteiten, uitzendorganisaties, re-integratiebedrijven, leerwerkprojecten, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

ORGANISATIE

Per regiobijeenkomst worden minimaal drie voorbereidingsbijeenkomsten gepland met zoveel mogelijk partners uit de regio, zoals het leerwerkloket, de openbare bibliotheek en het ROC.
Ook het festivalteam komt zo mogelijk drie keer bij elkaar, eenmaal om de ideeën te inventariseren en elkaar te inspireren, eenmaal om de plannen te bespreken en te kijken welke ondersteuning nodig is en eenmaal om de ervaringen te evalueren.
De ondersteuning die Learn for Life op landelijk niveau biedt is inhoudelijke afstemming en coördinatie van de regionale activiteiten, een strategische positionering van volwasseneneducatie en een leven lang leren, en publiciteit voor de regionale activiteiten. Daarnaast wil Learn for Life graag op de regiobijeenkomsten ook inhoudelijk acte de présence geven. Over het wat en hoe vindt nader overleg met de regio’s plaats.

VERANDERINGEN

In 2019 verandert er meer. Lidwien Vos de Wael, die vele jaren de projectleider van het Festival was, is gestopt met haar werkzaamheden. In haar plaats hebben we Jumbo Klercq bereid gevonden om de ondersteuning van het Festival in de regio’s te coördineren. In de loop van dit jaar zal ook de verouderde Festivalwebsite grondig vernieuwd en gemoderniseerd worden. De Nieuwsbrief zal vervangen worden door regelmatige berichtgeving via Facebook.

Beste mensen,

Na 19 jaar nauwe betrokkenheid bij het Festival van het Leren, waarvan de laatste 7 jaar als landelijk coördinator, ga ik mijn aandacht naar andere taken in de volwasseneneducatie en elders verleggen. Ik heb een mooie tijd gehad. Het was een voorrecht om via het Festival zoveel inspirerende mensen, projecten en organisaties te leren kennen. Met plezier heb ik met velen van jullie samengewerkt en ik dank jullie van harte voor het vertrouwen! Het is erg fijn dat Jumbo Klercq bereid is om dit jaar het Festival Team te coördineren. Ik wens jullie allen veel succes en (festival)plezier toe en kom jullie wellicht in ander verband weer tegen.

Met een hartelijke groet,

Lidwien Vos de Wael            

Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt – u kunt ons blijven volgen op Facebook

Download hier

De Focus van 2017

De reikwijdte van 2016

De winst van 2015

De opbrengst van 2014

De oogst van 2013

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Presentatie Toolkit
Tijdens de Kick-off in Hengelo presenteerde Yvonne van der Heijden van Learn for Life de "Toolkit tophits voor een succesvolle leeromgeving". Lees meer

Kick-off Festival in Hengelo
Verslag aftrap Festival in Hengelo Bekijk hier de foto's

Internationale Prijs 2018
De Internationale Prijs 2018 is op 6 september uitgereikt aan:
RSD De Liemers voor het project Grenzen Bewegen
Persbericht
Juryrapport

EISEL - samenwerken in de regio
Korte achtergrond                          Verslag studiereis naar Slovenie (EN)                                              Verslag studiereis naar Dublin (NL)                                                 Verslag studiereis naar Dublin (EN)

Leren van volwassenen vraagt aandacht - een leven lang leren
Download hier de publicatie van Learn for Life

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2019  |  Sitemap