Hartelijk welkom op onze website

Komt deze periode niet uit? Alle septemberactiviteiten kunt u aanmelden en worden in de kalender geplaatst. Septembermaand = leven lang lerenmaand!

Meldt uw leven lang lerenactiviteit

September is een uitgelezen maand om uw leven lang lerenactiviteiten op de kaart te zetten! Laat zien wat u volwassenen in uw stad, dorp, wijk te bieden heeft. Van taalactiviteiten tot digitale vaardigheden. Van steun bij integratie of reïntegratie tot trajecten rond erkenning en validering van vaardigheden. Van leerwerktrajecten tot .... vult u maar in. Leven lang leren is immers een breed terrein.

Meldt uw activiteit via het menu rechts op deze pagina.

Topper, Leermeester en Internationale Prijs 2016

Op 16 september, tijdens de landelijke Festivaldag in Breda, maakt de jury bekend wie de Topper 2016 en de Leermeester 2016 zijn. Deze dag wordt ook de Internationale Prijs 2016 uitgereikt.

Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. 
De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven lang leren. 
Daarnaast vormt het Festival een uitstekende aanleiding om duurzame lokale educatieve partnerschappen op te zetten.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!

Voor wie
Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Door wie
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: bibliotheken, ROC‘s, Leerwerkloketten, UWV, volksuniversiteiten, re-integratiebedrijven, leerwerkprojecten, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

Waar en wat
De lokale activiteiten in het hele land vormen de basis van het Festival. Voorbeelden van activiteiten zijn: cursusmarkten, informatiebijeenkomsten, open huis, feestmiddagen, gratis workshops, lezingen, bedrijvenbezoeken, schrijfwedstrijden, excursies, taalmaatjesbijeenkomsten, doe-activiteiten, enz. enz.

Promotiemiddelen 
Promotiematerialen (boekenleggers, kalenders, posters, e.d.) worden ter beschikking gesteld aan organisaties die hun activiteit via de landelijke website hebben aangemeld. Informatie over materialen en aantallen volgt.

Toppers, Leermeester en Internationale Prijs

  • Toppers zijn volwassenen die geen doorsnee leercarrière doorliepen en die met creativiteit en doorzettingsvermogen barrières overwonnen om zich zelf te ontwikkelen.
  • Leermeesters sporen mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is aan tot leren. Zij stimuleren je om barrières te overwinnen, jezelf te ontwikkelen en actief in de samenleving te participeren.
  • De Internationale Prijs is voor een vernieuwend en overdraagbaar project op het gebied van volwasseneneducatie, dat in Nederland én in andere landen aantoonbaar impact heeft.

Download hier

De winst van 2015

De opbrengst van 2014

De oogst van 2013

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Laatste nieuwsbrief
Download de laatste nieuwsbrief hier

16 september 2016: landelijke Festivaldag
Boeiend programma met workshops en world café, met ontmoetingen en huldigingen. In Nassaustad Breda. Programma en aanmelden

ACTIVITEITEN MELDEN
 Meld hier uw activiteit aan.

Nominaties 2016
Overzicht van genomineerden 

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2016  |  Sitemap